Tag Archives: điều kiện mua nhà ở xã hội 2016

4 Tháng Tư, 2017

Đối tượng được mua nhà ở xã hội và Thủ tục mua nhà ở xã hội

Căn cứ vào Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Nghị định này quy định về việc phát triển và quản lý sử dụng nhà ở xã hội dành cho các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này được mua, thuê, thuê mua nhà ở. Và thông tư hướng dẫn chính thức được […]

Call Now Button