Tag Archives: điều kiện để người nước ngoài mua nhà tại việt nam

3 Tháng Tám, 2017

Người nước ngoài có thể sở hữu nhà đến 99 năm

Thời gian sở hữu nhà của người nước ngoài có thể tăng gấp đôi nếu dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được thực thi. Ngày 2/8, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp, thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt […]

Call Now Button