Tag Archives: đất nhỏ vẫn được tách thửa tại tphcm

4 Tháng Một, 2018

QUYẾT ĐỊNH 60/2017 QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA

Trong Quyết định 60/2017 (thay thế quyết định 33/2014) vừa được Phó chủ tịch UBND TP HCM ký ban hành, diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại thành phố chia thành ba khu vực tại TP.HCM. >> Tải Quyết định 60/2017 – Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa  Khu Vực 1: Bao gồm […]

Call Now Button